FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 7.53450 // Dobro došli u Telebit online shop!

Opći uvjeti poslovanja i korištenja internet stranica na domeni telebit.hr

Informacije o trgovačkom društvu

Naziv: Telebit d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Skračeni naziv: Telebit d.o.o.

Sjedište: Lanište 14a

10020 Zagreb

Adresa ureda: Lička 35, Zagreb

Adresa za povrate: Lička 35, Zagreb

Adresa elektroničke pošte: telebit@telebit.hr

Info telefon: 01/5507-990

Cijena poziva i obračunska jedinica naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je:

Ponedjeljak - Petak od 09.00 do 17.00 sati.

Tvrtka je upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu (Broj: Tt-98/567-2), MBS: 080209968, OIB: 17148988537, Iznos temeljnog kapitala: 18000,00 kuna uplaćen u cijelosti u novcu, Član uprave društva: Nelica Mrvelj Jakobović

Broj transakcijskog računa: HR9624840081101119923 kod Raiffeisen Bank d.d. Zagreb

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Adresa i mjesto rada: Zagreb, Lička 35

Službeni e-pretinac: telebit@telebit.hr

Opće odredbe

Tvrtka Telebit d.o.o. (u daljnjem tekstu Telebit) pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni telebit.hr.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa ovim internet stranicama putem računalne mreže.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje internet stranice telebit.hr. Korištenjem ove internet stranice Korisnik iskazuje da se slaže s općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na na korištenje ove internet stranice u skladu s njima. Pravo korištenja je osobno pravo Korisnika i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik nije ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je odgovoran za zaštitu tajnosti zaporki i pristupnih podataka. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ove internet stranice, ili dolazi do događaja koji su izvan kontrole Telebita te prihvaća da Telebit nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći prilikom njihova prijenosa na internetu. Korisnik se slaže i prihvaća činjenicu da pristup ovim internet stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan i isključen. Telebit zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koju uslugu, sadržaj, dostupnost, opremu i programsku podršku potrebnu za pristup ovim stranicama. Telebit može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija i obavijesti, može izmijeniti ili potpuno ukinuti bilo koji način prijenosa podataka i samu brzinu prijenosa podataka, te bilo koju drugu karakteristiku.

Korištenjem ovih internet stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

U koliko se ne slažete s u ovom dokumentu navedenim uvjetima i pravilima korištenja molimo vas da prestanete koristiti ove internet stranice.

Telebit zadržava pravo izmijeniti ove uvijete u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Telebit savjetuje korisniku da prije svakog korištenja ponovo pročita informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja te ako se slaže s njima nastavi korištenje ovih internet stranica.

Sjedište Telebita je u Zagrebu, Republika Hrvatska. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica u nadležnosti je suda u Zagrebu, osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno. Mogući pravni sporovi rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih internet stranica Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz, ili u koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem u nadležnosti suda u Zagrebu.

Uvjeti korištenja usluga internet stranice telebit.hr

Prilikom zaključenja narudžbe na ovim internet stranicama, Potrošač u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s Telebit d.o.o., Lanište 14a, Zagreb, OIB: 17148988537 (u daljnjem tekstu Telebit) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci ne podliježu primjeni Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu ZZP). Ovi opći uvjeti primjenjuju se i na pravne osobe osim u dijelu prava potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, u dijelu koji se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke i drugim mjestima gdje je to posebno navedeno.

Sklapanje ugovora putem web stranica telebit.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji u koliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ugovor je sklopljen kad Telebit prihvati ponudu kupca poslanu putem ovih internet stranica. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu. U koliko kupac ne preuzme predmet kupoprodajnog ugovora prodavatelj ga se obvezuje čuvati najduže u roku od 90 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Kupac je odgovoran za sve troškove proizašle iz ne preuzimanja predmeta kupoprodaje.

Sadržaj ove web stranice je na hrvatsko jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Sklapati ugovor mogu samo punoljetne osobe (osobe s navršenih 18 godina života) i poslovno sposobne osobe. Zaključenjem narudžbe (sklapanjem ugovora) izjavljujete da ste punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Zaključenjem narudžbe potvrđujete da ste u cijelosti pročitali ove Uvjete, te da se s istima suglasni i da ih prihvaćate.

Naručivati možete za osobne potrebe kao potrošači ili kao profesionalni korisnici (tvrtke, obrti, udruge, institucije i slično)

Neki uvjeti i prava mogu ovisiti o tome da li naručujete kao potrošač ili profesionalni korisnik (pravna osoba). Prilikom isporuke narudžbe bit će vam izdan račun. Ako naručujete kao pravna osoba bit će vam izdan račun s podacima koji su potrebni za porezne svrhe.

Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge opisani su njihovim glavnim obilježjima. Također mogu biti prikazane i ilustrativne fotografije proizvoda koje ne moraju u svim detaljima odgovarati konkretnom proizvodu. Informacije o proizvodu, njihova obilježja daju se u dobroj vjeri te se ulažu veliki napori u provjeru istih. Informacije o proizvodima prikupljamo iz raznih izvora (proizvođač, distributeri, vlastitim uvidom i drugo). Nakon prikupljanja informacija o proizvodu te se informacije prenose u složeni poslovni sustav s ciljem konačne prezentacije na ovim stranicama. Proces uključuje mnoge korake u kojima se mogu pojaviti greške raznih uzroka (tehničkih, ljudskih, pogrešnih izvornih informacija i slično) te će kao takve moguće biti prezentirane i na ovim stranicama. Molimo Kupca da ako ima ikakvih dvojbi ili nepoznanica u svezi proizvoda ili ako želi biti siguran u određeno obilježje proizvoda da nas kontaktira putem elektroničke pošte, telefona ili kontaktnog obrazca te ćemo u najkraćem mogućem roku pokušati odgovoriti na upit.

Cijene

Cijene proizvoda uključuju PDV osim ako nije drugačije navedeno. PDV se obračunava prema stopi propisanoj zakonom. Cijene vrijede za način plaćanja gotovinom i uplatom na transakcijski račun u trenutku obavljanja kupnje.

Cijene proizvoda utvrđuju se za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijena na ovu stranicu je podložan kontroli na više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer u pitanju ljudski faktor.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Telebit d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima koji će biti neodgodivo obaviješteni o nastaloj izvanrednoj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Ako Telebit i kupac ne postignu obostrani dogovor u svezi s nastalom situacijom ugovor će se raskinuti a svaka ugovorna strana vratit će primljeno drugoj ugovornoj strani.

Cijene proizvoda podložne su promijeni u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Cijena proizvoda dodanog u košaricu se ne mijenja te ostaje nepromijenjena u procesu zaključenja narudžbe.

Dostupnost proizvoda

Dostupnost proizvoda govori o mogućnosti isporuke.

Dostupnost može biti:

"Nije na zalihi" - proizvod trenutno nije isporučiv, također nema informacije o tome kada bi mogao postati isporučiv. Predlažemo ako korisnik ne pronađe neki drugi proizvod koji bi ga zadovoljio a može se isporučiti da nas kontaktira te ćemo pokušati saznati kada bi proizvod mogao biti ponovo dostupan.

"Isporučivo" - za proizvod smatramo da je isporučiv. Ovaj status ne znači da je proizvod nužno raspoloživ na našem skladištu, već znači da je velika vjerojatnost da je raspoloživ bilo na način da ga isporučujemo s našeg skladišta ili ga moramo prvo nabaviti od naših partnera dobavljača. Zbog prirode stvari i porijekla informacija koje dobivamo od naših partnera dobavljača mogu se dogoditi situacije kada proizvod u trenutku narudžbe od strane kupca ipak nije moguće isporučiti jer ga nismo u mogućnosti nabaviti kod naših dobavljača u naručenoj količini. Riječ je rijetkim i izvanrednim okolnostima. Ako se takva okolnost pojavi, Telebit će neodgodivo o tome obavijestiti kupca te pokušati pronaći rješenje za nastalu situaciju uz pristanak kupca. Ako nije moguće postići dogovor s kupcem ugovor će se raskinuti a svaka ugovorna strana vratit će primljeno drugoj ugovornoj strani.

Vezano uz stanje "Isporučivo" Telebit poziva kupca da dodatno provjeri obilježje "Dostupnost na zalihi" koje može pogledati na "Dodatne informacije" na stranici prikaza proizvoda.

Obilježje "Dostupnost na zalihi" može biti:

"Odmah" - proizvod se nalazi na našem skladištu. Ako je ta informacija od presudne važnosti kupcu molimo kupca da prije kupnje provjeri s našim odjelom prodaje da li je željena količina dostupna.

"Za [xx] sati" ili "Za [xx] dana i [xx] sati" - proizvod je obično dostupan za isporuku u navedenom vremenu nakon narudžbe. Proizvod je na skladištu naših partnera dobavljača. Riječ je o radnim satima ili radnim danima i satima u uobičajeno radno vrijeme (Ponedjeljak - Petak od 09-16h). Često nemamo informaciju koje su količine dostupne na skladištu partnera dobavljača već imamo samo načelnu informaciju o raspoloživosti (raspoloživo, nije raspoloživo - bez stvarno dostupne količine na zalihi). Također ta je informacija podložna brzoj promjeni o kojoj nismo obaviješteni te ne možemo uvijek u svakom trenutku jamčiti njenu točnost. Iz tog razloga može se pojaviti mogućnost da ne možemo isporučiti naručeni proizvod. O takvoj izvanrednoj okolnosti Telebit će vas neodgodivo obavijestiti.

Jamstvo na proizvode

Jamstvo na proizvode daje proizvođač proizvoda u obliku jamstvene izjave gdje su navedeni uvjeti jamstva.

Telebit daje jamstvo na proizvod u opsegu ne većem od jamstva na proizvod koje daje proizvođač tog proizvoda. Trajanje jamstva je navedeno na računu ili otpremnici izdanoj prilikom isporuke narudžbe. Trajanje jamstva se može provjeriti na ovoj internet stranici na podstranici za svaki proizvod posebno u "Dodanim informacijama" u obilježju "Jamstvo [mj]". Trajanje jamstva izraženo je u mjesecima od dana kupovine proizvoda. Na računu ili otpremnici je navedena jamstvena izjava za jamstvo koje daje Telebit.

Jamstvena izjava koju daje Telebit nema utjecaja na eventualna jamstva koja kupac može ostvariti kod trećih strana (proizvođača, distributera i slično).

Uz neke proizvode tijekom određenih promotivnih razdoblja treće strane mogu nuditi produljenje jamstvenog roka ili drugačije uvjete jamstva od onih kakva su standardna za taj proizvod. Za ostvarivanje takvog jamstva obično su potrebne dodatne radnje od strane kupca kako bi se takvo jamstvo moglo primijeniti na kupljeni proizvod. Na kupcu je odgovornost da poduzme potrebne radnje za ostvarivanje takvih pogodnosti koje nude treće strane.

Uz neke proizvode moguće je dokupiti produljenje jamstvenog roka uz uvijete kako je navedeno. Takva dodatna jamstva se isporučuju kao zaseban proizvod. Uz takve proizvode često je potrebno provesti dodatne radnje (registracija) kako bi se kupljeno jamstvo moglo primijeniti na specifični primjerak proizvoda na koje se odnosi. Te radnje provodi kupac na način opisan u uputama koje se isporučuju uz taj proizvod. Ako kupac propusti izvršiti potrebne radnje produljeno jamstvo neće biti moguće koristiti. Telebit nije odgovoran za takvo stanje jer je odgovornost kupca provesti te radnje pred trećom stranom (davateljem produženog jamstva).

Troškovi prijevoza

Troškovi isporuke narudžbe ovise o odabranom načinu isporuke narudžbe.

Najjeftinija standardna isporuka je "Prezimanje u trgovini" po cijeni od 0 kn.

Kupac može odabrati i dostavu na njegovu adresu po cijeni 31.25 kn za svakih započetih 15 kg mase naručenih proizvoda.

Robu šaljemo dostavnim službama.

Rok dostave od trenutka predaje paketa dostavnoj službi do isporuke na vašu adresu je do 7 radnih dana.

Troškove dostave možete pogledati i prilikom korištenja naših internet stranica na način da odaberete "Košarica", a potom u polju "Procjena dostave i poreza" odaberete državu i poštanski broj te kliknete na "Procijeni" gdje ćete vidjeti cijenu dostave za odabrani način dostave za robu koja je trenutno u košarici.

Također, pri zaključenju narudžbe također ćete biti upoznati s točnim troškovima odabranog načina dostave.

Uvjeti isporuke

Rok za isporuku narudžbe je do 30 dana od trenutka sklapanja ugovora.

Ako je odabran način dostave koji uključuje isporuku putem dostavnih službi tada rok isporuke narudžbe može biti produljen za vrijeme potrebno za dostavu od strane dostavne službe što iznosi dodatnih do 7 dana.

Putem dostavnih službi dostavljamo samo na područje Republike Hrvatske u mjesta gdje dostavna služba pruža uslugu dostave. Ako u mjesto u koje je tražena dostava ona nije moguća Telebit će vas neodgodivo kontaktirati te pokušati dogovoriti alternativni način dostave. Ako nije moguće postići dogovor s kupcem ugovor će se raskinuti a svaka ugovorna strana vratit će primljeno drugoj ugovornoj strani.

Ako dođe do bilo kakvih promjena koje bi mogle dovesti do poremećaja u roku isporuke Telebit će vas neodgodivo kontaktirati te s vama nastojati dogovoriti rok prihvatljivi objema stranama ugovora. Ako nije moguće postići dogovor s kupcem ugovor će se raskinuti a svaka ugovorna strana vratit će primljeno drugoj ugovornoj strani.

Proizvodi kojih više nema na zalihi: Ispričavamo se zbog neugodnosti koju vam ova činjenica može prouzročiti.

Ako vaš proizvod nemamo na zalihi, kontaktirati ćemo vas i dogovoriti želite li otkazati narudžbu, djelomično otkazati ili pričekati da proizvod dođe na zalihu.

Trajanje ugovora

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

Načini plaćanja

Moguće je platiti na jedan od slijedećih načina:

 • uplatom na transakcijski račun prema uputama u narudžbi

 • plaćanjem u gotovini prilikom uručenja pošiljke

 • plaćanjem u gotovini u trgovini prilikom preuzimanja narudžbe

U trgovinama na našim fizičkim lokacijama možete prilikom kupovine plaćati na slijedeće načine:

 • jednokratno plaćanje karticama Amex, Diners, MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron

 • obročna otplata karticama:

  • Master i Maestro izdatih od Zagrebačke banke od 2 do 12 rata

  • Maestro i Visa izdatih od Privredne banke Zagreb od 2 do 12 rata

  • Amex od 2 do 12 rata

  • Diners od 12 do 24 rate

 • gotovinom

 • mobilnim bankarstvom jednostavnim skeniranjem koda koji vam bude predočen na dokumentu ponude

Telebit zadržava pravo promjene dostupnih načina plaćanja. Također neka vrsta plaćanja mogu biti privremeno nedostupna zbog tehničkih razloga. Kartica plaćanja se obavljaju na POS uređajima te su podložna autorizaciji od strane pružatelja usluga naplate karticama te iz tog razloga Telebit ne može utjecati da li će neka transakcija biti odobrena ili ne.

Postupak sklapanja ugovora

Sklapanje ugovora obavlja se na internet stranicama www.telebit.hr ispunjavanje za to predviđenog obrazca (zaključenje narudžbe). Prilikom ispunjavanja obrazca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Sklapanje ugovora je moguće ostvariti jedino uz potvrdu da je kupac prethodno pročitao i razumio, te da prihvaća Opće uvjete poslovanja. Također kupac potvrđuje i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja. Telebit ne odgovara za bilo kakve troškove korištenja opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup ovim stranicama. Kupac će elektoničkom poštom biti obaviješten o zaprimanju narudžbe.

Kupovinu u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografija i osnovnog opisa. Fotografije su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati konkretnom proizvodu.

Proizvodi se mogu birati navigacijom prema vrstama i grupama proizvoda. Proizvode je moguće potraži i uz pomoć pretraživača integriranog u internet stranicu. Pretraživanje je moguće i po raznim svojstvima proizvoda.

Proizvod se dodaje u košaricu klikom na "DODAJ U KOŠARICU". Tada se otvara prikaz Košarice gdje se može promijenit količina proizvoda, izbaciti proizvod iz košarice, vratiti se nazad na izbor proizvoda ili zaključiti narudžbu klikom na "NASTAVI NA ZAKLJUČENJE".

Klikom na "NASTAVI NA ZAKLJUČENJE" potrebno je unijeti vaše podatke (možete ih unijeti samo za tu narudžbu - "Zaključi kao gost", možete ih unijeti i pohraniti za kasnije korištenje - "Registracija i zaključenje narudžbe" ili se možete prijaviti sa svojim korisničkim računom koji imate od prije ("Stalni klijenti").

Nadalje je potrebno odabrati adresu na koga će glasiti račun (1).

Ako želite adresu dostave različitu od adrese računa potrebo je odabrati "Dostavi na drugu adresu".

Ako je odabrano dostavi na drugu adresu (različitu od adrese računa) onda možete odabrati prijašnje adrese iz adresara ili unijeti novu adresu (2).

Nakon toga odabirete način dostave iz predloženih načina (3).

Najjeftinija standardna isporuka je preuzimanje u trgovini (popis mogućih lokacija preuzimanja izlistan je ispod te opcije zajedno s cijenom takvog načina isporuke).

Uz najjeftiniju standardnu isporuku mogući su i drugi načini isporuke izlistani ispod.

Dalje odabirete način plaćanja (4) koji vam odgovara. Za sada nemamo mogućnost procesiranja plaćanja na našim stranicama.

Sada imate priliku vidjeti "PREGLED NARUDŽBE (5)" gdje se prikazuju odabrani proizvodi s cijenom iskazanom s uračunatim PDV-om, te cijenu dostave, ukupnu poreznu osnovu, porez i ukupni iznos s porezom.

Ovdje se prikazuju i Opći uvjeti poslovanja.

Za zaključenje narudžbe potrebno je pročitati, razumjeti i prihvatiti Opće uvjete poslovanja

Također obaviješteni ste o činjenici da zaključujete Narudžbu s obvezom plaćanja. Morate potvrditi da razumijete da je riječ o Narudžbi s obvezom plaćanja.

Nakon zaključenja narudžbe primit ćete poruku o njenom zaprimanju zajedno sa Općim uvjetima poslovanja, Obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, Primjerom obrazca za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu za potrošače.

Telebit će u najkraćem roku obavijestiti kupca o eventualnim poteškoćama koje bi mogle nastupiti u izvršenju ugovora.

Ako naručeni proizvodi zahtijevaju posebne radnje (npr. podatke o korisniku) potrebne za naručivanje (npr. licence i ugovori za korištenje računalnih programa) Telebit će o tome neodgodivo obavijesti kupca te u dogovoru s kupcem iste pribaviti i izvršiti. Ako potrebne činidbe nije moguće provesti ugovor će se raskinuti a svaka ugovorna strana vratit će primljeno drugoj ugovornoj strani.

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID POTROŠAČKOG UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ove odredbe odnose se na ugovore sklopljene na daljinu između Telebita i potrošača u svojstvu kupca.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostavljen u privitku. Primjer obrazca možete pogledati ovdje.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed, osim u slučaju kada je izvršenje ovog Ugovora bilo kroz više komada ili pošiljki kada rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe koja je predmet ovog Ugovora.

Povrat uplaćenog iznosa

Ove odredbe odnose se na ugovore sklopljene na daljinu između Telebita i potrošača u svojstvu kupca.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe

Ove odredbe odnose se na ugovore sklopljene na daljinu između Telebita i potrošača u svojstvu kupca.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Troškovi povrata robe

Ove odredbe odnose se na ugovore sklopljene na daljinu između Telebita i potrošača u svojstvu kupca.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Ove odredbe odnose se na ugovore sklopljene na daljinu između Telebita i potrošača u svojstvu kupca.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kada potrošač nema pravno na jednostrani raskid ugovora?

Potrošač, sukladno odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN br. 41/14., 110/15., 14/19., 19/22., 56/23.) na odnose između potrošača i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.

Odgovornost za materijalne nedostatke za trgovačke ugovore primjenjuju se odredbe Zakona o obaveznim odnosima.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Sve eventualno nastale sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem i dogovorom, a ako to nije moguće onda pred nadležnim sudom.

Online rješavanje sporova

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Trgovac trenutno ne sudjeluje predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu Telebit d.o.o., Lička 35, 10000 Zagreb, ili elektroničkom poštom na adresu telebit@telebit.hr, ili predati osobno u prostorijama prodavatelja na adresi:

Telebit d.o.o., Lička 35, 10000 Zagreb

U prigovoru je potrebno navesti točne podatke za dostavu odgovora na prigovor (ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte i slično).

Odgovor na prigovor Telebit će dati u zakonskom roku od 15 dana pisanim putem.

U slučaju eventualnog spora Telebit i potrošač će riješiti spor mirnim putem, a ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava.

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na ovim internet stranicama. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja molimo istog da se ne koristi ovim internet stranicama i ne sklapa ugovor o kupoprodaji na daljinu. Opći uvjeti poslovanja usklađeni su sa zakonima Republike Hrvatske.

Pravila o pisanom prigovoru se ne odnose na pravne osobe. Ugovori s pravnim osobama regulirani su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonu o elektroničkoj trgovini.

Posjetite Telebit.hr na ShopMania